Forening Fulehuks Venner
Startsiden
Om fyret
Medlemskap
Booking
Bildegalleri
Kontakt oss
Nyheter
Vertskap på Fyret
Firmamedlemer og sponsorer
Medlemskap

Det er 3 medlemskategorier:


1. Fulehukvenn: kr. 250,- per år

2. Livslangt medlemskap: kr 2500,-

3. Firmamedlemsskap. Individuelle avtaler. Ta kontakt med Thorvald M. Haraldsen

Blir medlem og send mail til info@fulehuk.com

angi navn og adresse

 

Kjære Fulehukvenn

For å holde medlemsarkivet à jour, ber jeg om at du sender endringer av navn, adresse, tlf nummer og

e-postadresse for oppdatering i medlemsarkivet.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

For Foreningen Fulehuks Venner

Turid Skilbred

turid.skilbred@fulehuk.com

tlf  99010520
StartsidenOm fyretMedlemskapBookingBildegalleriKontakt ossNyheter